U ime djece, roditelja i osoblja Centra ” Koraci nade” zahvaljujemo se JU Muzeju…


U ime djece, roditelja i osoblja Centra ” Koraci nade” zahvaljujemo se JU Muzeju istočne Bosne na ljubaznom prijemu i iscrpnoj i poučnoj prezentaciji izložbe ” ETNOLOGIJA NA VRHOVIMA PRSTIJU”


U ime djece, roditelja i osoblja Centra ” Koraci nade” zahvaljujemo se JU Muzeju istočne Bosne na ljubaznom prijemu i iscrpnoj i poučnoj prezentaciji izložbe ” ETNOLOGIJA NA VRHOVIMA PRSTIJU”


Source