Zahvaljujući svojim karakteristikama i specifičnosti, Zmijanjski vez je 26. nove…


Zahvaljujući svojim karakteristikama i specifičnosti, Zmijanjski vez je 26. novembra 2014. u Parizu na Devetoj sjednici Međunarodnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe, kao prvi element iz Bosne i Hercegovine upisan na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Na taj način, Zmijanjski vez je postao dio svjetskog kulturnog nasljeđa.
Source