Na fotografiji se nalazi Jure Kerošević,učesnik Štrajka rudara Kreka i jedan od …


Na fotografiji se nalazi Jure Kerošević,učesnik Štrajka rudara Kreka i jedan od glavnih aktera izbijanja Husinske bune,decembar 1920. godine. Nakon što je donesena odluka o stupanju u Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine, 21. decembra 1920. godine, usljed neispunjenih uslova rudarskim radnicima, nezadovoljstvo rudara kulminiralo je izbijanjem sukoba na Husinu. U noći između 26. na 27. decembar 1920. godine, kada je izbila buna na Husinu, Jure Kerošević je u sukobu sa žandarima, ubio jednog od njih. Nakon ugušenja bune na Husinu, uhapšen je zajedno sa ostalim rudarskim radnicima koji su učestvovali u sukobu. Osuđen je na smrt. Međutim, zbog velikog pritiska domaće i međunarodne javnosti, Kralj Aleksandar I Karađorđević je donio ukaz o preinačavanju kazne na dvadeset godina robije. Jure Kerošević je upućen u kazneni zavod u Zenici gdje je proveo sedamnaest godina.

Od 1953. godine, 21. decembar se obilježava kao Dan rudara.

Svim rudarima sretan Praznik.
Source