Istorijsko odjeljenje

Istorijsko odjeljenje djeluje još od 1947. godine, kada je prvobitno osnovan Muzej Narodnooslobodilačke borbe. Obzirom da je Tuzla u Drugom svjetskom ratu bila revolucionarni grad, muzejska građa se odnosila na period revolucije (1941.-1945.). Materijal se prikupljao uglavnom putem poklona od pojedinaca i organizacija. U početku se Istorijsko odjeljenje susretalo, kako sa problemima stručnog kadra, tako i sa problemom izložbenog prostora, što je do danas ostao glavni problem Muzeja uopšte.

Početkom 1962. godine, Muzej nastavlja rad kao Muzej istočne Bosne u Tuzli, a Istorijsko odjeljenje nastavlja da istražuje i prikuplja građu, ne samo iz Narodnooslobodilačke borbe 1941.-1945., nego i građu iz ranijih istorijskih perioda, kao i perioda Socijalističke izgradnje sa prostora cijele sjeveroistočne Bosne.

Istorijsko odjeljenje prikuplja, istražuje, čuva i prezentuje istorijski materijal koji je razvrstan u zbirke prema sljedećim periodima:

   • Osmansko doba;
   • Austro-Ugarski period;
   • Period između dva svjetska rata;
   • Radnički pokret;
   • Drugi svjetski rat – period Narodnooslobodilačke borbe;
   • Socijalistička izgradnja i
   • Period Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine.

U Istorijskom odjeljenju je inventarisano preko 9.800 eksponata. Pored trodimenzionalnog materijala, kojeg čine: oružje, oruđe, uniforme, ordeni i drugi predmeti, odjeljenje posjeduje i veliki broj fotografija, istorijskih karti i dokumenata. Najveći dio trodimenzionalnog materijala se odnosi na period Narodnosolobodilačke borbe (1941.-1945.), a manji dio na Odbrambeno-oslobodilački rat 1992.-1995. godine. Takođe, u odjeljenju se nalazi preko 5.000 fotografija koje svjedoče o događajima i ličnostima iz perioda: Radničkog pokreta, Narodnooslobodilačkog rata, Socijalističke izgradnje i Odbrambeno-oslobodilačkog rata. Dokumenti koji se nalaze u Istorijskom odjeljenju uglavnom se odnose na ratna dešavanja 1941.-1945., ali takođe i na događaje iz perioda Socijalističke izgradnje. Eksponati su nabavljani putem poklona, razmjene i otkupa, mada ima i predmeta čije porijeklo nije poznato. Treba istaći da veliki broj eksponata pripada istaknutim ličnostima iz istorije Narodnooslobodilačke borbe, koji su učestvovali u oslobođenju Tuzle i šire okoline.

Aktivnosti Istorijskog odjeljenja odvijale su se uglavnom na prezentaciji stalnih i povremenih tematskih izložbi, povodom obilježavanja značajnih datuma iz istorije Tuzle i drugih područja sjeveroistočne Bosne. Obzirom da je Tuzla tokom Drugog svjetskog rata bila jedan od glavnih centara antifašističkog pokreta u bivšoj Jugoslaviji, kao i mjesto gdje su se odigrali revolucionarni događaji iz perioda izbijanja štrajka rudara i Husinske bune iz 1920. godine, činjenica je da se u Istorijskom odjeljenju Muzeja istočne Bosne Tuzla nalazi najviše građe, koja se upravo odnosi na događaje iz tih vremena. Pored toga, u odjeljenju se nalazi i određen broj fotografija iz austro-ugarskog perioda, te manji broj dokumenata iz osmanskog perioda.

U skladu sa mogućnostima, kustosi su nastojali pripremiti kataloge za većinu izložbi, kao trajni dokument o tim izložbama. Katalozi su se uglavnom dijelili posjetiocima tokom njihove posjete izložbama, a posebna pažnja se ukazivala mladima, odnosno učenicima i studentima, kojima se kroz izložbe nastojalo ukazati na značaj određenih istorijskih događaja i ličnosti iz zavičajne istorije, ali i istorije naroda bivše Jugoslavije. Pored organizovanja izložbi, Istorijsko odjeljenje se bavilo i istraživanjima na području sjeveroistočne Bosne. Prikupljajući podatke na terenu o određenim događajima i ličnostima, kustosi istoričari su prikupljeni materijal nakon sistematske obrade pohranjivali u odjeljenje.

Veliki broj stručnih radova iz oblasti istorije objavljen je u muzejskom časopisu “Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne“. Teme su se uglavnom odnosile na period Radničkog pokreta i Narodnooslobodilačkog rata, a o njima su pisali istaknuti istoričari sa prostora bivše Jugoslavije, kao i sami kustosi istoričari iz Muzeja istočne Bosne Tuzla.

Krajem 2015. godine, Istorijsko odjeljenje je obogaćeno zbirkom ličnih predmeta koji su pripadali Lazaru Manojloviću, istaknutom prosvjetnom radniku Tuzle i dobitniku mnogih visokih društvenih priznanja, među kojima su i priznanja „Pravednik među narodima“ i „Najdraži učitelj“.

U budućnosti, Istorijsko odjeljenje će nastaviti sa aktivnostima, prateći savremene muzeološke standarde, te radeći na projektima koji će imati za cilj promociju i zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa svih naroda sa prostora sjeveroistočne Bosne.

Aktivnosti Istorijskog odjeljenja od 1947. do 2017.

   1. – 1970.

Prvu stalnu izložbu Istorijsko odjeljenje je organizovalo 1959. godine u Šekovićima, na temu ustanka i narodnoslobodilačke borbe u Birču.

Druga stalna izložba postavljena je 1960. godine u Vukosavcima, a bila je posvećena poginulim članovima Štaba Majevičkog partizanskog odreda, 20. februara 1942. godine.

U Tuzli je 1963. godine, u prostoru objekta „Barutana“, postavljena stalna izložba vezana za kulturnu prošlost grada Tuzle.

Tokom 1967. godine glavni zadatak Muzeja je bila stalna muzejska izložba koja je, prvi put nakon njegovog osnivanja, postavljena u tadašnjem muzejskom prostoru u Tuzli. Izložba je otvorena 27. juna 1967. godine, a do 1970. godine je više puta dopunjavana predmetima iz svih muzejskih odjeljenja.

U saradnji sa kustosima Muzeja JNA, na Husinu je 1968. godine postavljena Izložba „Husinjani u buni i revoluciji“, u povodu 20 godina od oslobođenja Tuzle. Zatim je u Tuzli, 1969. godine, organizovana izložba u povodu 50 godina rada SKJ.

U ovom periodu organizovane su i pokretne izložbe „Istočna Bosna u NOR-u“ postavljena u Loparama, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Kalesiji, Banovićima, te „Radnički pokret i NOR u tuzlanskom bazenu“, postavljena u Lukavcu, Čeliću, Živinicama i Tuzli.

Tokom 1968. i 1969. godine izvršena je i značajna konzervacija velikog broja dokumenata iz istorijskog odjeljenja, 455 dokumenata koji se odnose na Radnički pokret i Narodnooslobodilačku borbu, kao i određen broj trodimenzionalnih predmeta.

Istorijska istraživanja vršena su u cilju prikupljanja dokumentarne građe, te evidentiranja i snimanja spomenika Narodnooslobodilačkog rata na području Tuzle, Gračanice, Lopara (1966.), Bijeljine, Srebrenika (1967.), Bratunca, Batkovića i Orašja (1968.).

   1. – 1982.

Tokom 1970. godine Istorijsko odjeljenje je izradilo koncepciju i postavilo tematsku izložbu   „Partizanska štampa u istočnoj Bosni“. Takođe, u ovoj godini je organizovana i pokretna izložba „Radnički pokret i NOR Tuzlanskog bazena“. Ova izložba je gostovala u nekoliko mjesta, a posjetilo ju je oko 11.000 posjetilaca.

Naredne 1971. godine, organizovana je pokretna izložba „Pripreme i ustanak naroda istočne Bosne“, koja je takođe gostovala u više mjesta, a oko 15.000 posjetilaca je posjetilo ovu izložbu.

Pored izložbi, izvršena su značajna istorijska istraživanja na području sjeveroistočne Bosne, a takođe su obavljena i određena istorijska istraživanja i prikupljanja podataka u Institutu za savremenu istoriju, u Vojno-istorijskom institutu i Vojnom muzeju u Beogradu, kao i u Institutu za istoriju Radničkog pokreta u Sarajevu.

Nakon što je ostao bez izložbenog prostora i stalne muzejske izložbe, Muzej je od 1973. godine privremeno smješten u prostor koji je bio neuslovan. Iz tog razloga, organizovane su uglavnom tematske i pokretne izložbe. Istorijsko odjeljenje je u okviru obilježavanja značajnih jubileja iz istorije Tuzle i šire okoline pripremilo više izložbi, a neke od njih su gostovale u drugim gradovima bivše Jugoslavije.

U ovom periodu organizovane su sljedeće izložbe: „Žena – borac, graditelj(gostovala u Beogradu, Paraćinu i Užicu); „Tito – Partija – Revolucija“; „Prvo i drugo oslobođenje Tuzle“; „60 godina Partije, SKOJ-a i revolucionarnih sindikata“; „Iz partizanskog albuma Drage Mažara“; „Heroji mog zavičaja“; „Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920.“ (gostovala u Muzeju revolucije u Sarajevu); „Birač u NOR-u“ (dopuna izložbe) i „Borbeni put Šeste proleterske istočno-bosanske brigade“.

U Muzeju istočne Bosne su gostovale izložbe: „7000 godina Beograda“, Muzej grada Beograda, te izložbe „Pioniri Bosne i Hercegovine u NOR-u“ i „Tito u Bosni i Hercegovini“, Muzej revolucije iz Sarajeva.

   1. – 1984.

Tokom 1983. i 1984. godine nastavljena je bogata izložbena aktivnost, pored ostalih i Istorijskog odjeljenja, koje je nastavilo sa organizacijom tematskih izložbi. Pored postavki u adaptiranom izložbenom prostoru Muzeja, u zgradi bivšeg „Grafičara“, izložbe su gostovale i u drugim prostorima kako u Tuzli, tako i u ostalim dijelovima zemlje.

U navedenom periodu, Istorijsko odjeljenje je pripremilo veliki broj izložbi kojima su obilježeni značajni istorijski datumi.

Na inicijativu Doma kulture u Vlasenici, pripremljena je Spomen-soba posvećena 19. birčanskoj NOU brigadi, u povodu obilježavanja formiranja Brigade. Za ovaj obiman poduhvat angažovano je Istorijsko odjeljenje Muzeja istočne Bosne Tuzla. Tadašnja direktorica Muzeja Marija Čubrilo, koja je ujedno bila i autor izložbe, prihvatila je zadatak, te kroz fotografije, dokumente, tekstove, legende, oružje i lične predmete, predstavila period od dizanja ustanka 1941. godine u Šekovićima do završnih operacija za oslobođenje zemlje u maju 1945. godine, prateći borbeni put 19. birčanske NOU brigade od njenog formiranja do kraja rata.

Pored stalne postavke, organizovane su i sljedeće izložbe, od kojih su neke bile i gostujuće.

Izložba „Naš Tito“ postavljena je u Solarskom izložbenom paviljonu od 28. aprila do 28. maja 1983. godine. Autor izložbe bila je Milena Protić, kustos istoričar. Izložba je bila posvećena 90-godišnjici rođenja Josipa Broza Tita, vrhovnog komandanta i doživotnog predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Kroz fotografije i dokumente predstavljen je period od Osme konferencije zagrebačke organizacije KPJ (1928.) do Pete konferencije Nesvrstanih u Kolombu (1976.). Prateći elemenat izložbe bio je katalog.

U povodu obilježavanja 40-godišnjice oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu, u adaptiranom prostoru Muzeja, postavljena je Izložba „40 dana slobode u ratu – 40 godina slobode u miru“. Autor izložbe bila je Milena Protić, kustos istoričar. Izložbu je otvorio Muhsin Nalić, tadašnji Predsjednik MOK SSRN BiH Tuzla. Na izložbi su prikazane fotografije, dokumenti, tekstovi, štampa i lični predmeti, koji svjedoče o brojnim događajima koji su se nizali jedan za drugim: bitka na Neretvi, oslobođenje Tuzle 2. oktobra 1943. godine, život u oslobođenom gradu – 40 dana slobode u ratu, velike ratne ofanzive u istočnoj Bosni, konačno oslobođenje Tuzle 17. septembra 1944. godine, te 40 godina razvoja Tuzle u Socijalističkoj izgradnji. Uz izložbu je štampan i prigodan katalog.

Istorijsko odjeljenje Muzeja angažovano je da povodom obilježavanja Oblasnog partijskog savjetovanja komunista istočne Bosne pripremi manju izložbu. Tim povodom, u martu 1984. godine organizovana je Izložba pod nazivom „Oblasno partijsko savjetovanje komunista istočne Bosne, Bijeljina, 23.02.-03.03.1944.“. Izložba je otvorena u Domu omladine u Bijeljini. Autori izložbe bili su Nikola Panjević, profesor istorije, Milena Protić, kustos istoričar i Azem Kožar, kustos istoričar.

Na 12. međunarodnoj izložbi minerala u Tržiču, koja se tradicionalno svake godine održavala u ovom gradu u Sloveniji, na prijedlog Organizacionog odbora, organizovane su dvije izložbe Muzeja istočne Bosne Tuzla, istorijska izložba „Husinska buna“ i zajednička izložba istorijskog, arheološkog i etnološkog odjeljenja „Tuzla u prošlosti i sadašnjosti“. Izložba je otvorena 12. maja 1984. godine u Osnovnoj školi u Tržiču.

U maju 1984. godine, Konferencija Radničkog sportskog društva „Sloboda“ iz Tuzle angažovala je Muzej istočne Bosne Tuzla da pripremi izložbu u povodu 65 godina rada i djelovanja ovog društva. Na pripremi Izložbe „65 godina Radničkog sportskog društva „Sloboda“ Tuzla“ učestvovali su stručnjaci Istorijskog odjeljenja Muzeja: Nikola Panjević za period od osnivanja društva do početka 2. svjetskog rata, Dragan Dragić za period Narodnooslobodilačke borbe i Milena Protić za posleratni period. Izložba je otvorena 20. oktobra 1984. godine, u holu Doma JNA u Tuzli.

   1. – 1991.

Istorijsko odjeljenje je tokom ovog perioda nastavilo sa organizacijom izložbi.

Podsjećajući se na rad prvog učiteljskog tečaja u Tuzli, koji je održan u martu 1945. godine, pripremljena je Izložba „Budimo pravi narodni učitelji 1945-1985“. Autori izložbe bili su Milena Protić i Dragan Dragić, kustosi istoričari. Izložba je otvorena 28. februara 1985. godine u holu Narodnog pozorišta u Tuzli.

Povodom obilježavanja jubileja 40-godišnjice pobjede nad fašizmom, u Muzeju istočne Bosne Tuzla je pripremljena Izložba „40 godina pobjede nad fašizmom 1945-1985“. Autor izložbe bila je Milena Protić, kustos istoričar. Na izložbi je kroz predmete, fotografije i dokumente dat prikaz događaja vezanih za završne borbe za oslobođenje sjeveroistočne Bosne i Bosne i Hercegovine, period neposredno po oslobođenju, te period ozakonjenja revolucije, obnove, izgradnje i samoupravnog razvoja sjeveroistočne Bosne. Izložbu je otvorila Hilda Stojaković, izvršni sekretar OK SK BiH Tuzla, 15. maja 1985. godine u prostorijama Muzeja istočne Bosne Tuzla.

U zajedničkoj izložbi pod nazivom „Solarstvo u Tuzli od praistorije do danas“ sa ostalim muzejskim odjeljenjima učestvovalo je i Istorijsko odjeljenje. Autori izložbe i bogato opremljenog kataloga bili su stručnjaci Muzeja istočne Bosne Tuzla Veljko Milić, kustos arheolog, mr. Salih Kulenović, viši kustos etnolog, Nikola Panjević, profesor istorije, Dragan Dragić, kustos istoričar i Milena Protić, kustos istoričar. Izložba je otvorena povodom Dana Fabrike soli u Tuzli, 17. septembra 1985. godine.

Drugog oktobra 1985. godine u prostorijama Muzeja istočne Bosne otvorena je Izložba „RKUD Mitar Trifunović Učo 1945-1985“, u okviru obilježavanja 40-godišnjice rada ovog Društva. Autori izložbe bili su Milena Protić, kustos istoričar i Nikola Panjević, profesor. Izložbu je otvorio Vukola Žugić, sekretar SIZ-a kulture Tuzla.

U saradnji sa Opštinskim komitetom Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine Tuzla, Istorijsko odjeljenje je postavilo izložbu „Omladina sjeveroistočne Bosne na saveznim radnim akcijama 1946-1986“. Autori izložbe bili su Milena Protić i Dragan Dragić, kustosi istoričari. Izložba je otvorena 29. marta 1986. godine u prostorijama Muzeja.

Obilježavajući 45 godina od početka ustanka 1941. godine, pripremljena je i postavljena izložba pod nazivom „Ustanak 1941. godine u tuzlanskoj oblasti“, čiji je autor Dragan Dragić, kustos istoričar. Na izložbi su prezentovani dokumenti, fotografije, predmeti i naoružanje, kroz koje je predstavljena borba naroda sjeveroistočne Bosne u danima ustanka 1941. godine. Izložba je otvorena za Dan borca, 4. jula 1986. godine, a tokom godine je gostovala u nekoliko mjesta na području sjeveroistočne Bosne.

Izložba „Isa Jovanović, 80 godina od rođenja“, organizovana je u povodu 80-godišnjice od rođenja istaknutog revolucionara, sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH i narodnog heroja Jugoslavije, Ise Jovanovića. Muzej istočne Bosne Tuzla je u saradnji sa Muzejom revolucije naroda Vojvodine iz Novog Sada postavio pomenutu izložbu, čiji je autor bila Mira Radulović, kustos istoričar. Izložba je otvorena 6. oktobra 1986. godine u prostorojama Muzeja u Tuzli.

Izložba „Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945“, čiji su autori Dragoje Lukić, Anton Miletić i Jovan Kesar, organizovana je u saradnji sa Spomen područjem Jasenovac. Izložbu je otvorio Drago Mitrović, član Predsjedništva Republičkog odbora SUBNOR-a Bosne i Hercegovine, 3. novembra 1986. godine. Pored izložbe, posjetioci su bili u prilici pogledati i dokumentarni film Krv i pepeo Jasenovac. Izložbu je posjetilo preko 20.000 posjetilaca.

U okviru Manifestacije „Tuzlansko kulturno ljeto ’87“, te povodom 45 godina od formiranja VI istočnobosanske NOU brigade, Istorijsko odjeljenje je organizovalo i pripremilo Izložbu „VI proleterska NOU brigada“, čiji je autor Dragan Dragić, kustos istoričar. Izložba je otvorena 3. augusta 1987. godine u prostorijama privremenog smještaja Muzeja, u Rudarskoj ulici 72, a otvorio ju je Muhamed Bogunić, predsjednik opštinskog SUBNOR-a Tuzla. Iste godine izložba je u povodu Dana Armije, postavljena u Domu JNA.

Pripremom i postavljanjem Izložbe „Tito-Partija“, čiji su organizatori Memorijalni centar Josip Broz Tito, Vojni muzej i Muzej naroda Jugoslavije, obilježena je 50-godišnjica dolaska Tita na čelo Partije. Izložba je bila postavljena u više radnih organizacija, kao i u Domu JNA u Tuzli.

Izložba „V kongres – odbrana nezavisnosti“, organizovana je u povodu 40-godišnjice održavanja Petog kongresa KPJ, čiji su autori bili Nikola Panjević, profesor i Milka Ćosić, kustos. Izložba je otvorena 26. jula 1988. godine u prostorijama Muzeja, a otvorio ju je predsjednik OK SKBiH Tuzla, Dragan Kovačević. Pomenuta izložba otvorena je 25. novembra iste godine i u Domu kulture u Gračanici.

Istorijsko odjeljenje je 6. oktobra 1988. godine pripremilo i postavilo Izložbu „Borbeni put XVIII hrvatske brigade“, u prostorijama Muzeja. Izložba je postavljena u povodu 40-godišnjice formiranja brigade. Autor izložbe bio je Dragan Dragić kustos, a otvorio ju je Slobodan Kezunović, ratni komandant Brigade.

Povodom jubileja tuzlanske Gimnazije, 90 godina postojanja i rada, promocije imena Gimnazije u Gimnaziju „Meša Selimović“, te 100-godišnjice rođenja bivšeg đaka, profesora i istaknutog književnika i publiciste Radovana Jovanovića, Muzej istočne Bosne Tuzla je pripremio i postavio Izložbu „Iz bogate prošlosti tuzlanske Gimnazije“. Izložbu su pripremili Nikola Panjević, viši kustos, Dragan Dragić i Milka Ćosić, kustosi, dok je autor kataloga izložbe, mr. Salih Kulenović, viši kustos.

U okviru obilježavanja 50. godišnjice ustanka naroda Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, pripremljena je Izložba pod nazivom „Ustanak u tuzlanskoj oblasti 1941. godine“. Izložba je otvorena 26. jula 1991. godine u Domu JNA u Tuzli.

   1. – 1995.

Početkom ratnih dešavanja u Tuzli, 1992. godine, uz zalaganje i prijedlog Muzeja istočne Bosne Tuzla, u smislu odredbi Zakona o muzejskoj djelatnosti, tadašnji Okružni štab Teritorijane odbrane je početkom avgusta iste godine donio Naredbu koja se odnosila na zaštitu muzejskog materijala i njegovog prikupljanja i predaje Muzeju. Muzej je i pored niza poteškoća sa kojima se susretao prikupio određeni broj materijala koji se odnosio na ovaj period.

Tokom ratnog perioda, zbog složene situacije u zemlji, ali i u samom gradu, Muzej nije bio u mogućnosti da obavlja svoju djelatnost.

Tek 1995. godine, u povodu obilježavanja 50 godina pobjede nad fašizmom, 9. maja, Istorijsko odjeljenje je pripremilo izložbu pod nazivom „Doprinos Tuzle pobjedi nad fašizmom“. Na izložbi je kroz fotografije i dokumente dat pregled istorijskih zbivanja vezanih za antifašističku borbu naroda Tuzle i okoline, formiranje partizanskih jedinica i njihov borbeni put od osnivanja do konačne pobjede nad fašizmom. Izložba je otvorena 9. maja 1995. godine u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.

U okviru međunarodne saradnje, Muzej je postavio Izložbu „Bosna i Hercegovina 1886-1907“, austrijskog dvorskog fotografa Raimunda Štiflera. Izložba je organizovana u saradnji sa Ambasadom Austrije i Austrijskim kulturnim institutom u Zagrebu. Uz izložbu je objavljen i odgovarajući katalog i plakat.

   1. – 2006.

Izložba „Tuzla kroz vijekove“ je organizovana u saradnji sa Arhivom Tuzlanskog kantona u okviru Manifestacije „Ljeto u Tuzli“ u julu 2003. godine. U pripremi izložbe je učestvovao kustos istoričar Halid Tubić.

U povodu 60 godina od Prvog oslobođenja Tuzle, 2. oktobra 1943. godine, organizovana je Izložba pod nazivom „Tuzla u antifašizmu, antifašizam u Tuzli“, a u okviru Manifestacije „Oktobarski dani antifašizma“. Izložba je otvorena 7. oktobra 2003. godine u holu Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Izložbu je otvorio Franjo Kovačević, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti Općine Tuzla, a prisutnim gostima su se obratili i direktorica Muzeja istočne Bosne Tuzla, Vesna Isabegović, te Mirsad Bakalović, autor izložbe. Nakon Bosanskog kulturnog centra, izložba je premještena u izložbeni prostor Muzeja, gdje su je posjetili učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti istorije sa Filozofskog fakulteta uTuzli.

U povodu 60 godina od izgradnje Pruge Brčko-Banovići Istorijsko odjeljenje je, u saradnji sa Udruženjem „Josip Broz Tito“, pripremilo izložbu posvećenu ovom značajnom jubileju, koja je postavljena u aprilu 2006. godine u. Autor izložbe bila je Nataša Perić, pripravnik istoričar.

   1. – 2013.

U julu 2008. godine istorijsko i arheološko odjeljenje su pripremili Izložbu „Srednjovjekovne župe na području sjeveroistočne Bosne“, na kojoj je pored izloženih eksponata iz perioda Srednjeg vijeka, dat i prikaz istorijskih prilika u srednjevjekovnoj Bosni, s posebnim akcentom na srednjovjekovne župe na području sjeveroistočne Bosne. Autori izložbe bili su Mirsad Bakalović, kustos arheolog i Nataša Perić, kustos istoričar.

Povodom obilježavanja 90 godina od izbijanja Husinske bune, te Dana rudara Bosne i Hercegovine, Istorijsko odjeljenje je zajedno sa Arhivom Tuzlanskog kantona pripremilo dokumentarnu izložbu „Husinska buna 1920-2010“, na kojoj su kroz fotografije, dokumente i novinske članke predstavljeni sudionici Husinske bune, kao i sam štrajk rudara, te posljedice štrajka i bune. Jedan od autora izložbe bila je Nataša Perić, kustos istoričar. Izložba je otvorena u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, 21. decembra 2010. godine.

Obzirom da se u decembru 2012. godine navršilo 65 godina postojanja i rada JU Muzej istočne Bosne Tuzla, tim povodom organizovana je zajednička izložba svih odjeljenja „Muzej istočne Bosne 1947-2012“. Na izložbi su kroz fotografije i novinske članke prikazane aktivnosti svih odjeljenja od osnivanja Muzeja. Izložba je otvorena u neadekvatnom izložbenom prostoru Muzeja.

U 2013. godini, povodom 70 godina prvog oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu, Istorijsko odjeljenje je pripremilo izložbu pod nazivom „Slobodna Tuzla 1943-2013“, gdje je kroz fotografije, dokumente, novinske članke i trodimenzionalne predmete dat hronološki prikaz događaja u Tuzli u periodu 1941.-1945. godine. Autor izložbe bila je Nataša Perić, kustos istoričar. Na otvaranju izložbe, pored gradonačelnika Tuzle, Jasmina Imamovića, prisustvovao je i Branko Lustig, režiser i dobitnik filmske nagrade „Oskar“ za istorijski film Gladijator, te brojni istaknuti gosti i građani.

   1. – 2017.

Tokom 2014. godine, Istorijsko odjeljenje je, u povodu obilježavanja 17. septembra, značajnog datuma iz istorije grada Tuzle, učestvovalo sa Izložbom „Slobodna Tuzla 1943-2013“ i time podsjetilo na drugo i konačno oslobođenje Tuzle u Drugom svjetskom ratu, 17. septembar 1944. godine. Izložba je gostovala u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli.

Izložba „Husinska buna“ gostovala je u Historijskom muzeju u Sarajevu, u decembru 2014. godine, čime je obilježen Dan rudara Bosne i Hercegovine. Takođe je bila postavljena i u Muzeju „Tešanj“ u martu 2015. godine, u okviru Manifestacije „Dani Tešnja“, čime je ostvarena saradnja između ova dva muzeja.

U maju 2015. godine, povodom obilježavanja 70-godišnjice od pobjede nad fašizmom 1945-2015, u okviru Manifestacije „Dani antifašizma 1945-1995-2015“, koju je organizovao Grad Tuzla, Istorijsko odjeljenje učestvovalo je sa Izložbom predmeta i arhivskog materijala iz zbirke Narodnooslobodilačke borbe 1941.-1945. godine. Autor izložbe bila je Nataša Perić, kustos istoričar. U okviru iste Manifestacije, koja se održavala cijeli mjesec maj, Muzej je organizovao i pripremio Izložbu „Žene borci Tuzle u NOR-u 1941-1945“, koju su činile fotografije i biografije žena Tuzle koje su, direktno i indirektno, učestvovale u Narodnooslobodilačkom ratu 1941.-1945., te novinski članci koji svjedoče o ulozi žene u pomenutom ratu. Izložba je otvorena 23. maja 2015. godine, a otvorio ju je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović. Autor izložbe bila je Nataša Perić, kustos istoričar.

U povodu Međunarodnog dana muzeja, 18. maja 2016. godine zajedno sa arheološkim odjeljenjem organizovana je Izložba, „Srednjovjekovni kulturni krajolici sjeveroistočne Bosne“, koja je otvorena u Biološkoj zbirci. Izložbu su činile fotografije srednjovjekovnih župa na području sjeveroistočne Bosne sa odgovarajućim tekstom koji se odnosio na prilike u pomenutim župama i arheološki nalazi sa ovih prostora. Autori izložbe bile su Vesna Isabegović, muzejski savjetnik i Nataša Perić, kustos istoričar.

U cilju podsjećanja na jedan od najvažnijih događaja nakon završetka Drugog svjetskog rata, ali i povodom obilježavanja jubileja ovog događaja, Istorijsko odjeljenje je pripremilo Izložbu „Omladinska pruga Brčko Banovići, simbol obnove i izgradnje zemlje 1946-2016“, te kroz fotografije, dokumente i novinske članke podsjetilo na jednu od najvažnijih radnih akcija u socijalističkoj izgradnji bivše Jugoslavije. Izložba je otvorena 4. novembra 2016. godine u Banovićima, otvorio ju je Bego Gutić, premijer Vlade Tuzlanskog kantona.

Nakon toga, 7. novembra iste godine, građani Brčko Distrikta imali su priliku pogledati izložbu u Gradskoj upravi Grada Brčko. Autori izložbe bili su Goran Karišik, profesor istorije i Nataša Perić, viši kustos.

Izložba „Titova posjeta Tuzli 1966-2016“ organizovana je u povodu 50-godišnjice posjete doživotnog predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita Tuzli, 1966. godine. U okviru manifestacije obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine – Dana ZAVNOBiH-a, izložba je otvorena 24. novembra 2016. godine u Biološkoj zbirci, a otvorio ju je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović. Autori izložbe bili su Nataša Perić, viši kustos i Goran Karišik, profesor istorije.

Obzirom da se u septembru 2017. godine, navršilo 25 godina od formiranja Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Muzej je zajedno sa 2. Pješadijskim (rendžerskim) pukom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine postavio Izložbu Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine: 25. godišnjica formiranja (1992.-2017.)“, koja kroz fotografije, dokumente i trodimenzionalni materijal svjedoči o djelovanju Drugog korpusa i ratnim dešavanjima u periodu 1992-1995. godine. Izložbi su pored oficira Drugog korpusa, prisustvovali predstavnici boračkih udruženja, a izložbu je otvorio Ministar za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona, Fahrudin Skopljak.

U povodu Međunarodnog dana učitelja, 5. oktobra, Muzej istočne Bosne Tuzla je pripremio izložbu pod nazivom „Lazar Manojlović: Pravednik među narodima“, u čast istaknutog prosvjetnog radnika iz Tuzle i dugogodišnjeg direktora nekadašnje OŠ „Amalija Lebeničnik“ (današnja „Slavinovići“), te borca za pravdu. Na izložbi su izložene nagrade i priznanja koje je Lazar Manojlović dobio tokom svog radnog i životnog vijeka. Izložba je otvorena 5. oktobra 2017. godine u Biološkoj zbirci. Autori izložbe i afiše su Vesna Isabegović, muzejska savjetnica i Esaf Lević, direktor Muzeja.

 

Leave a Reply