Prirodnjačko odjeljenje – Biološka zbirka

Od 1985. godine u sastavu Muzeja istočne Bosne Tuzla nalazi se i Prirodnjačko odjeljenje, čiji je zadatak da kroz istraživački rad, izložbe i predavanja prezentuje javnosti bogatstvo flore i faune šireg područja Tuzlanskog kantona. Eksponati ovog Odjeljenja su zoološkog (životinjskog), fitološkog (biljnog) i mineralnog porijekla.

Područje sjeveroistočne Bosne karakterišu mješovite zajednice biljnog i životinjskog svijeta, koje su se razvile pod uticajem ekoloških faktora prirodne sredine, između planinske i panonske oblasti. U ekološko-vegetacijskom pogledu, ovo područje pripada pripanonskoj oblasti od Save do obronaka brdsko-planinskih oblasti unutrašnjih Dinarida.

Fauna sjeveroistočne Bosne je predstavljena skupinama riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara. Pored flore i faune ovog kraja, u Biološkoj zbirci su prezentovani i primjerci rudnog bogatstva Tuzlanske regije, razni oblici fosila nastali različitim procesima fosilizacije i u različitim geološkim periodima, kao i fauna Jadranskog mora.

    Trenutna stalna postavka Prirodnjačkog odjeljenja datira od 1998. godine. Eksponati su izloženi u četiri prostorije i prezentovani kroz životne zajednice:

  • fauna dna Jadranskog mora,
  • fauna i flora bare,
  • fauna i flora hrastovo-grabove šume,
  • ornitofauna i flora i fauna livade.

U postavkama je istaknuta sistematičnost vrsta i međusobna povezanost organizama.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *