Muzej istočne Bosne Tuzla

Muzej istočne Bosne Tuzla je osnovan 1947. godine Odlukom Gradskog odbora, kao Muzej narodnooslobodilačke borbe. Djelatnost Muzeja je obuhvatala period revolucije 1941.-1945. godine, na području Tuzle i bliže okoline. U maju 1950. godine Muzej je proglašen Zavičajnim. Djelatnost rada se proširuje sa perioda narodnooslobodilačkog rata i revolucije i na oblasti arheologije i etnologije. Zbog nedostatka stručnog kadra, neriješenog finansiranja i prostora, Muzej je 1951. godine morao biti zatvoren, da bi 1953. godine ponovo počeo s radom.

Početkom 1962. godine, na osnovu Rješenja i uz finansiranje od strane Skupštine sreza Tuzla, Muzej nastavlja djelatnost kao Muzej istočne Bosne u Tuzli, sa zadatkom da istražuje i prikuplja materijal i građu iz oblasti arheologije, etnologije, historije, umjetnosti i privrede na području sreza Tuzla, kao i da, s tim u vezi, vrši uporedna istraživanja na susjednim područjima. Tako je, od tog vremena, Muzej postao regionalni muzej kompleksnog tipa, koji je muzejsku djelatnost obavljao na prostoru cijele sjeveroistočne Bosne (19 opština).

Danas je Muzej istočne Bosne Tuzla javna ustanova, koja djeluje kao matični muzej Tuzlanskog kantona i koja je kompleksna naučna, kulturna i obrazovna institucija, s funkcijom proučavanja, čuvanja i prezentacije kulturnih vrijednosti, nacionalne kulturne baštine i tradicije svih naroda koji žive na prostoru Tuzlanskog kantona. Od 1947. godine, kada je osnovan, do danas, Muzej istočne Bosne Tuzla radi u veoma otežanim i neadekvatnim uslovima. Nikada nije imao vlastiti objekat i do sada je preseljavan 19 puta, uvijek u neodgovarajuće prostore. Eksponati su trenutno smješteni u tri objekta na tri različite lokacije u gradu.

Bez obzira na sve probleme, muzejska djelatnost je obavljana profesionalno i u toj oblasti postignuti su značajni rezultati, zbog čega je Muzej istočne Bosne Tuzla uvijek bio jedan od značajnijih muzeja u Bosni i Hercegovini.
Do danas je prikupljeno i stručno obrađeno preko 30.000 eksponata, realizovano više od 100 izložbi, obavljene desetine naučnih istraživanja iz oblasti arheologije, etnologije, historije i biologije.

Rezultati naučnih istraživanja objavljivani su i prezentovani domaćoj i svjetskoj javnosti putem publikacije koju Muzej istočne Bosne Tuzla izdaje od 1957. godine, “Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne” (“Artikel und materialen zur Kulturgeschichte Ostbosniens”, “Articles and study materials for the cultural history of east Bosnia”). Do danas je objavljeno 19 brojeva ove publikacije.

Značajno je napomenuti da je putem razmjene ovog časopisa, Muzej istočne Bosne Tuzla ostvario saradnju sa oko 300 naučnih institucija u više od trideset zemalja svijeta. Tako se ove publikacije nalaze u bibliotekama mnogih naučnih institucija u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, Švedskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Turskoj, Rusiji, SAD-u, kao i mnogim drugim zemljama Evrope i svijeta.

U okviru Muzeja formirano je pet stručnih odjeljenja: arheološko, etnološko, historijsko, umjetničko i prirodnjačko, kao i stručna biblioteka.

Prvi put nakon 67 godine postojanja, Muzej istočne Bosne Tuzla ima šansu da riješi problem smještaja. Općina Tuzla je pokazala interes za rješavanje ovog problema, te je Općinsko vijeće Tuzla 2004. godine donijelo Odluku o davanju objekta bivše Interne bolnice na trajno korištenje Muzeju istočne Bosne Tuzla. Objekat se nalazi na elitnoj lokaciji u neposrednoj blizini historijskog jezgra grada, a sa 2.000 m² korisne površine, uz namjensku adaptaciju i rekonstrukciju, pruža mogućnost za smještaj i prezentaciju muzejskog blaga, prema svjetskim muzeološkim standardima.

U budućoj muzejskoj zgradi će biti postavljena stalna izložba koja će pratiti kontinuitet života na prostoru istočne i sjeveroistočne Bosne, od prahistorije do savremenog doba. Za svako muzejsko odjeljenje će biti obezbijeđen odgovarajući prostor, kako za stalne postavke, tako i za depoe, u kojima treba osigurati optimalne uslove za čuvanje eksponata.

U okviru stalne arheološke postavke će biti izloženi materijalni ostaci pronađeni na arheološkim lokalitetima istočne i sjeveroistočne Bosne, a koji svjedoče o naseljenosti ovih prostora kroz sve periode prahistorije: paleolit, neolit, bakarno, bronzano i željezno doba, te antika i srednji vijek. Posebno su značajni eksponati muzeja koji su pronađeni u centru Tuzle i koji potvrđuju da je na mjestu današnjeg grada u periodu neolita postojalo veliko i bogato sojeničko naselje.

Na osnovu nalaza sa lokaliteta iz Tuzle i Gornje Tuzle, može se pretpostaviti da su neolitski stanovnici ovoga kraja koristili izvore slane vode. Do sada najstarije kulture na području Evrope čije je prirodno bogatstvo so, otkrivene su u pokrajini Hale u Njemačkoj, iz bakarnog i bronzanog doba, kao i nalazi iz Halštata i Halajna kod Salzburga, iz bronzanog doba. Nalazi iz Tuzle su značajni jer su datirani u period neolita, što pomijera granicu poznavanja i upotrebe soli iz bakarnog u mlađe kameno doba.

Na etnološkoj izložbi će biti predstavljena kultura i tradicija Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao i ostalih naroda koji vijekovima žive na ovim prostorima, kako gradska tako i seoska. Posjetioci će moći vidjeti svu šarolikost i bogatstvo narodnih nošnji, nakita, veza, posuđa i drugih predmeta vezanih za svakodnevni život, koji se više ne upotrebljavaju i koji se mogu vidjeti još samo u muzejima.

U okviru historijskog odjeljenja će biti izložena historijska građa koja svjedoči o periodu osmanske vlasti na ovim prostorima, zatim o periodu Austro-Ugarske uprave (1878.-1914.), radničkom pokretu, Drugom svjetskom ratu, periodu socijalističke izgradnje i periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine.

U novoj zgradi će biti izložena i veoma vrijedna zbirka umjetničkih djela slikara koji su živjeli i radili u Tuzli: Đorđe Mihajlović (prvi akademski slikar u Bosni i Hercegovini, školovan u Minhenu), Adela Ber, Anka Beštal, Vojo Dimitrijević, Memo Suljetović, Mensur Dervišević, Franjo Leder, Ismet Mujezinović i mnogi drugi.

Muzej posjeduje i stručnu biblioteku sa oko 15.000 knjiga iz historije, arheologije, etnologije, istorije umjetnosti i prirodnih nauka. Biblioteka je dostupna svim zainteresovanim građanima, posebno studentima. U novom prostoru stvorit ćemo pogodnije uslove za smještaj biblioteke i čitaonicu koju će, osim muzejskih radnika, moći koristiti svi zainteresovani.

Osim izložbenog prostora za stalne postavke, obezbijedit ćemo adekvatan prostor za povremene tematske izložbe kao i gostujuće izložbe drugih muzeja. Uslov za čuvanje i opstanak muzejskih eksponata je stručna zaštita i konzervacija. Zbog toga su sastavni dio svakog savremenog muzeja konzervatorske i restauratorske radionice kao i foto laboratorija, za koje će u novoj zgradi također biti obezbjeđen adekvatan prostor.

Imamo namjeru da u novoj muzejskoj zgradi, sa muzejskim blagom koje sakupljamo i čuvamo već 67 godine, Muzej istočne Bosne Tuzla dovedemo na nivo savremenih evropskih muzeja. Za ovo nam je potrebna pomoć kako Vlade Tuzlanskog kantona, kao osnivača, tako i Općine Tuzla i svih prijatelja koji prepoznaju vrijednost kulturnog naslijeđa i njegov značaj za očuvanje identiteta svakog naroda. Samo udruženim snagama možemo napraviti Muzej dostojan naše historije i tradicije, sačuvati kulturno naslijeđe naših predaka i prenijeti ga budućim generacijama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *