Postavka izložbe „Husinska buna“ u Sarajevu

Ponedjeljak, 22. decembar 2014.

U ponedjeljak, 22. decembra 2014. godine sa početkom u 1300 sati Historijski muzej Bosne i Hercegovine je ugostio izložbu „Husinska buna 1920“ JU Muzej istočne Bosne Tuzla i JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Izložba kroz dokumente i fotografije osvjetljava historijske događaje oko oružane pobune rudara koja je uslijedila nakon njihovog generalnog štrajka u decembru 1920. godine, a nazvane po rudarskom selu Husino kod Tuzle. Izložba prati dešavanja koja su prethodila izbijanju Husinske bune i generalnog štrajka rudara, zatim sam tok događaja iz decembra 1920., a jedan dio izložbe prikazuje sudski proces rudarima, kao i izvještavanje štampe u to vrijeme. Autori izložbe su: Esaf Lević, arhivista, Nataša Perić, kustos historičar, Saneta Adrović, arhivista i Hatidža Fetahagić, arhivista.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine nadopunio je ovu historijsku postavku djelima iz svog fundusa koja su inspirisana temom rudnika i života rudara, pa će posjetioci moći pogledati umjetnička djela Maria Mikulića, Srećka Galića, Ismeta Mujezinovića, kao i radu savremenog bosanskohercegovačkog umjetnika Adisa Fejzića.

Izložba je upriličena u povodu godišnjice Husinske bune i Dana rudara Bosne i Hercegovine. Na izložbi su govorili Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Esaf Lević, direktor Muzeja istočne Bosne Tuzla, Nataša Perić, autorica izložbe, a samu izložbu je otvorio Mersed Spahić, rudar rudnika Kreka.

Pored mnogobrojnih posjetilaca, otvorenju su prisustvovali i rudari rudnika Kreka, gradonačelnik Grada Tuzle i članovi Gradskog vijeća, kao i učenici JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, jer je otvorenje zamišljeno kao susret rudara i mladih ljudi, pri čemu muzeji jačaju edukativnu funkciju i otvaraju se još intenzivnije prema bosanskohercegovačkom društvu.

Završena obnova krova objekta „Biološka zbirka“ Muzeja istočne Bosne Tuzla

Četvrtak, 20. novembar 2014. godine

Grad Tuzla, preko Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti, odobrilo je Muzeju istočne Bosne Tuzla iznos od 5.000,00 KM za sanaciju krova objekta „Biološka zbirka“. Radove je izvršilo preduzeće „Samplex“ doo Tuzla.

Izvršenim radovima zaustavljeno je propadanje unutrašnjosti objekta i eksponata Prirodnjačkog odjeljenja Muzeja.

Cjelokupna šteta na eksponatima bit će poznata po okončanju popisa.

 

 

Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu

Subota, 15. novembar 2014.

U organizaciji Društva historičara za područje Tuzlanskog kantona u subotu, 15. novembra, održan je Naučni skup „Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu (1914.-1918.)“ u NUB „Derviš Sušić“ Tuzla.

Na skupu je izvršena promocija Zbornika radova „Odraz balkanskih ratova 1912/13. godine na prilike u Bosni i Hercegovini“ te izloženo 16 naučnih radova eminentnih historičara i arhivista iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja (Crne Gore, Srbije, Makedonije i Mađarske). Ukazano je na dobre i loše strane dosadašnjih historiografskih i arhivističkih istraživanja i ukazano na pravce daljih istraživanja, među kojima su i neke do sada tabu teme. Pokazalo se da je ovaj skup dao krupan doprinos boljem razumijevanju Prvog svjetskog rata.

Svoje naučno-istraživačke radove predstavili su: dr. sc. Galib Šljivo; dr. sc. Dževad Drino i Benjamin Londrc; dr. sc. Redžep Škrijelj; dr. sc. Adnan Velagić; mr. sc. Enes Omerović; Esaf Lević; Dr. sc. Azem Kožar; Mr. sc. Sait Šabotić; Mr. sc. Sonja Dujmović; Jozef Berkeš; Vladimir M. Kaljević; Dr. sc. Seka Brkljača; Mr. Sejdalija Gušić i Hadžija Hadžiabdić; Nijaz Brbutović i Nađa Cvijetinović.

Prezentovani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova.