eacea.ec.europa.eu


Odobrena sredstva za realizaciju Projekta „Biti izbjeglica: europski narativ“

Europska Komisija je, u okviru Programa „Europa za građane“, odobrila sredstva za realizaciju Projekat „Biti izbjeglica: europski narativ“. Nosilac Projekta je Akademija nauka Republike Austrije, a partner Projekta iz Bosne i Hercegovine je JU Muzej istočne Bosne Tuzla.
Cilj Projekta “Biti izbjeglica: europski narativ” jeste da poveže europske muzeje temom koja povezuje Europu. Kroz program ove kooperacije Europa će biti približena ciljnim grupama, predstavljena da se osjeti na konkretan način, dok će u isto vrijeme izbjeglištvo biti definisano kao zajednička europska historijska tema, a kao korak prema tematskom povezivanju muzeja služit će zajednička online platforma.
Realizacija Projekta počinje u januaru 2017. godine.
Listu odobrenih Projekta možete pogledati na:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/publicationremem2016.pdf

eacea.ec.europa.euSource

U Muzeju istočne Bosne u Tuzli trenutno borave arheolozi mr Ivana Pandžić, MA Bo…


U Muzeju istočne Bosne u Tuzli trenutno borave arheolozi mr Ivana Pandžić, MA Bojana Marić i Boris Radić. Ivana Pandžić kao student doktorskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani izučava eksploataciju soli na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom neolita pod nazivom „So tokom neolita na teritoriji Bosne i Hercegovine“ gdje je riječ naravno o Tuzli i njenoj okolini. Doktorat se radi pod mentorstvom prof. dr Mihaela Budje (Univerzite u Ljubljani) i prof. dr Rejhane Dervišević (Univerzitet u Tuzli). U sklopu rada na odabiru materijala za analize koje će se vršiti na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, paralelno sređuju materijal sa iskopavanja u periodu 2007 – 2009, koje je Muzej istočne Bosne Tuzla vršio na lokalitetu Gornja Tuzla, a koji se nalazi u Arheološkom odjeljenju Muzeja.
Source