Arheološko-istraživački centar Muzeja istočne Bosne Tuzla

Tuzla, 25. i 26. mart 2015. godine.

U dvodnevnoj posjeti Muzeju istočne Bosne Tuzla, 25. i 26. marta 2015. godine, boravili su dr. sc. Marcel Burić, docent na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Zagrebu i mr. Dženan Brigić, doktorski kandidat.
Tema razgovora bio je neolitski lokalitet u Gornjoj Tuzli i uspostava Arheološko-istraživačkog centra pri Muzeju istočne Bosne Tuzla.

Navedenu delegaciju, u pratnji direktora Muzeja, primila je i Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona te je upoznata sa usaglašenim stavovima, načinom realizacije Projekta, očekivanim rezultatima i značaju ostvarenja zacrtanih ciljeva.
Profesor Burić smatra da je lokalitet Gornje Tuzle referentni centar za prahistoriju, te je kazao: ”Istraživanjem koje će trajati duži vremenski period napravit će se hronološka sekvenca i upotpuniti saznanja o navedenom lokalitetu, a krajnji rezultat projekta je integrisanje kulture u turističku ponudu”. Primjenom savremenih metoda te novim iskopavanjima i istraživanjima će biti moguće ostvariti nove spoznaje o životu tadašnjeg čovjeka i društva, a činjenica da je so bila pokretačka snaga razvoja ovog neolitskog naselja je direktan pokazatelj višemijenijskog kontinuiteta života na području Grada Tuzle.

Jedan od ciljeva je i stvaranje referentnog Arheološko-istraživačkog centra pri Muzeju istočne Bosne Tuzla, koji bi pored arheološkog istraživanja, radio i na predstavljanju domaćoj i stranoj javnosti rezultata tog istraživanja te na razvoju turističke ponude Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Ministrica Begović je izrazila zadovoljstvo i istakla značaj ovog Projekta koji će svakako unaprijediti turističku ponudu Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona, te obećala pružanje podrške u organizaciji, kao i preporuke za realizaciju Projekta.