eacea.ec.europa.eu


Odobrena sredstva za realizaciju Projekta „Biti izbjeglica: europski narativ“

Europska Komisija je, u okviru Programa „Europa za građane“, odobrila sredstva za realizaciju Projekat „Biti izbjeglica: europski narativ“. Nosilac Projekta je Akademija nauka Republike Austrije, a partner Projekta iz Bosne i Hercegovine je JU Muzej istočne Bosne Tuzla.
Cilj Projekta “Biti izbjeglica: europski narativ” jeste da poveže europske muzeje temom koja povezuje Europu. Kroz program ove kooperacije Europa će biti približena ciljnim grupama, predstavljena da se osjeti na konkretan način, dok će u isto vrijeme izbjeglištvo biti definisano kao zajednička europska historijska tema, a kao korak prema tematskom povezivanju muzeja služit će zajednička online platforma.
Realizacija Projekta počinje u januaru 2017. godine.
Listu odobrenih Projekta možete pogledati na:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/publicationremem2016.pdf

eacea.ec.europa.euSource