U utorak, 23. 04. 2019. godine u Sarajevu je održan sastanak na kojem su učestvo…


U utorak, 23. 04. 2019. godine u Sarajevu je održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici kulturnih ustanova iz Tuzlanskog kantona (Muzej i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa), Federalnog ministarstva kulture i sporta i kulturni umjetnici našeg kantona. Tema sastanka bila je pripreme za nominaciju Sevdalinke na listu UNESCO -a. U ime Muzeja istočne Bosne sastanku je prisustvovala muzejska savjetnica Vesna Isabegović.
Source