Zbog velike zainteresovanosti građana za Izložbu “Titova posjeta Tuzli 1966-2016…


Zbog velike zainteresovanosti građana za Izložbu “Titova posjeta Tuzli 1966-2016.” pomenuta Izložba ostaje otvorena do 31.12.2016. godine.
Izložbu možete pogledati svaki radni dan u terminu 10-14 sati, Biološka zbirka na Korzou ( Turalibegova do broja 8.).


Source